Úprava křižovatky III/6111 a II/611 Jirny

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úprava křižovatky III/6111 a II/611 Jirny zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úprava křižovatky III/6111 a II/611 Jirny

Předmět veřejné zakázky

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj, zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit, dokončené dílo převzít a zhotoviteli za řádně provedené dílo, včetně objednaných změn zaplatit, a to i za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000047

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

křižovatka III/6111 a II/611 Jirny

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Mareš

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úprava křižovatky III/6111 a II/611 Jirny.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 21. 7. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap