Technická pomoc Objednateli v rámci provedení kontroly vybraných dílčích staveb akce „Odstranění povodňových škod na stavbách Středočeského kraje“ a akce „Stavby financované z národních zdrojů““

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technická pomoc Objednateli v rámci provedení kontroly vybraných dílčích staveb akce „Odstranění povodňových škod na stavbách Středočeského kraje“ a akce „Stavby financované z národních zdrojů““ zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technická pomoc Objednateli v rámci provedení kontroly vybraných dílčích staveb akce „Odstranění povodňových škod na stavbách Středočeského kraje“ a akce „Stavby financované z národních zdrojů““

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je výkon technické pomoci objednateli v rámci kontroly rozpočtů a kontroly provedení změn během výstavby (ZBV) na akcích KSÚS SK v souvislosti s povodňovými škodami 2013 a akcí staveb financovaných z národních zdrojů. Předmět plnění této veřejné zakázky zahrnuje:

- Technická pomoc s kontrolou soupisu prací ze SoD, resp. změnového soupisu prací s realizační dokumentací (dále jen „RDS“)
- Technická pomoc s kontrolou změny během výstavby č. 0 ( dále jen „ZBV 0“) k RDS – pokud existuje
- Technická pomoc s kontrolou změny během výstavby č. 1 (dále jen „ZBV 1“) = skutečné změny, ke kterým došlo v průběhu stavby – pokud existuje (případně i pomoc a kontrola ZBV 2 a dalších)
- Posouzení všech staveb z hlediska jejich zařazení dle úrovně rizika nesouladu se zákonem č 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – (dále jen „ZVZ“)
- Zpracování závěrečné zprávy a kompletace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000305

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

41/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71000000-8

Místo plnění veřejné zakázky

určuje poskytovatel

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 990 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 873 400,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

19. 2. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Mayer

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technická pomoc Objednateli v rámci provedení kontroly vybraných dílčích staveb akce „Odstranění povodňových škod na stavbách Středočeského kraje“ a akce „Stavby financované z národních zdrojů““.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o poskytování služeb 19. 3. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 19. 11. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap