Silnice III/11620 - sesuv mezi obcemi Mořina a Karlštejn – povodně 2013

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Silnice III/11620 - sesuv mezi obcemi Mořina a Karlštejn – povodně 2013 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Silnice III/11620 - sesuv mezi obcemi Mořina a Karlštejn – povodně 2013

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o dva samostatné úseky. 1. úsek (směrem od Karlštejna) - sesuv hrany stávajícího nezpevněného svahu pod komunikací. 2. úsek - kaverny a špatný technický stav staršího opatření (ŽB desky pod komunikací).
Charakteristika stávajícího stavu:
1. úsek - Silnice v odřezu, svah vlevo pod komunikací nezpevněný s prudkým sklonem cca 1:1, svah je prorostlý vegetací a je sesutý. Nad komunikací se nachází rovněž nezpevněný svah porostlý vegetací se sklonem cca 1:2, podél komunikace příkop, krajnice chybí a hrana komunikace opatřena nízkými betonovými svodidly. Komunikace je v podélném sklonu 4%, příčný sklon je proměnný.
2. úsek - Silnice v odřezu, svah vlevo pod komunikací nezpevněný s prudkým sklonem cca 1:1,8, svah je prorostlý vegetací a postupně dochází k jeho poklesu. Nad komunikací se nachází rovněž nezpevněný svah porostlý vegetací se sklonem 1:2, podél komunikace příkop, krajnice je opatřena nízkými betonovými svodidly. Komunikace je v podélném sklonu 5%, příčný sklon je proměnný. Pod komunikací byla v minulosti provedena železobetonová deska, která má tuto zajistit proti poklesům svahu. Pod ní jsou kaverny. Na okraji desky jsou osazena ocelová svodidla
Charakteristika opraveného stavu:
1. úsek - Silnice v odřezu, svah po obou stranách komunikace nezpevněný, v místě sesuvu svah zajištěn novou žlb. zídkou na mikropilotách, krajnice opatřena římsou a svodidly. O délce 34m a výměny obrusných vrstev 240m2.
2. úsek - Silnice v odřezu, svah po obou stranách komunikace nezpevněný, v místě železobetonové desky pod vozovkou provedeno vyplnění kaveren a zabezpečení hrany, krajnice opatřena římsou a svodidly. Délka nové římsy 35,1m, výměna obrusných vrstev 240m2.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000115

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

329/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

je silnice III/11620 v km 1,500 -2,500 Karlštejn – Mořina mezi uzl,. body 1241A176-1241A178

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 940 453,49 bez DPH (5 977 948,72 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 888 609,54 bez DPH (5 915 217,56 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

13. 4. 2015, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Silnice III/11620 - sesuv mezi obcemi Mořina a Karlštejn – povodně 2013.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 14. 5. 2015 Zobrazit
Dodatek č.1 18. 12. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap