Silnice II/125 Poďousy – Červený Hrádek. Oprava povrchu vozovky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Silnice II/125 Poďousy – Červený Hrádek. Oprava povrchu vozovky zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Silnice II/125 Poďousy – Červený Hrádek. Oprava povrchu vozovky

Předmět veřejné zakázky

Průtah obcí Červený Hrádek:
V opravovaném úseku bude frézováním odstraněna obrusná i ložná vrstva v celkové
mocnosti 70-100mm. Dále pak budou ošetřeny trhliny podkladu dle TP 115 a položeny nové
asfaltové vrstvy z materiálů odolných proti plastickým deformacím. Ložná vrstva je navržena
z asfaltového betonu pro ložné vrstvy – ACL 16S s přísadou BUTACITE, sloužící pro
vyrovnání podkladu a bude provedena o mocnosti 60 mm.
Obrusná vrstva je navržena z asfaltového koberce s protihlukovými vlastnostmi ACO 11S,
50/70 dle ČSN EN 13108-1 v mocnosti 30mm. Ve stoupání v úseku km 0,58872 – 0,81817
bude povrch komunikace proveden z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy (ACO 11S)
v celkové mocnosti 50mm.
Mezi jednotlivé vrstvy bude proveden spojovací asfaltový postřik.

Extravilánové úseky (I/2 – Poďousy, Poďousy – Červený Hrádek):
V opravovaném úseku bude frézováním odstraněna obrusná a ložná vrstva v celkové mocnosti 70-100mm. Dále pak budou ošetřeny trhliny podkladu dle TP 115 a položeny nové asfaltové vrstvy z materiálů odolných proti plastickým deformacím. Ložná vrstva je navržena z asfaltového betonu hrubozrnného – ACL 16S s přísadou BUTACITE v tl. 60mm. Obrusná vrstva je navržena z asfaltového koberce pro velmi tenké vrstvy BBTM 11S dle ČSN EN 13108 v tl. 30mm.
Mezi jednotlivé vrstvy bude proveden spojovací asfaltový postřik.

V úseku, který je vyznačen ve výkresu č.B.1 a dalších lokalitách s výraznými deformacemi
povrchu vozovky (vyjeté koleje, propadliny), bude provedena nová konstrukce vozovky
komunikace včetně sanace zemní pláně a jejího odvodnění pro zajištění její požadované
únosnosti.

Stávající zařízení odvodnění (vpusti, žlaby, propustky) budou pročištěny případně obnoveny.
Stávající komunikační příkopy pro odvodnění komunikace budou pročištěny a prohloubeny
(resp. bude obnoven původní výškový průběh těchto příkopů). Stávající uliční vpusti budou v
rámci výměny krytu vozovky výškově rektifikovány. Výškové vyrovnání nového krytu vozovky
přispěje ke zlepšení odtoku vody a zabrání zadržování srážkových vod na povrchu
komunikace.
Po provedení obrusné vrstvy bude provedeno nalití hrany stávajících obrubníků
modifikovanou asfaltovou zálivkou.
Provedení VDZ bude nejdříve jednosložkovou barvou a po stabilizování vlastností povrchu
vozovky v definitivní podobě plastem s dlouhou dobou životnosti.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000195

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

vz-187/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/125 od křižovatky se silnicí I/2 po konec obce Červený Hrádek, kromě průtahu obcí Poďousy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 991 933,- bez DPH (12 090 238,93 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

13. 8. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Silnice II/125 Poďousy – Červený Hrádek. Oprava povrchu vozovky.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap