Realizace dopravně-bezpečnostních opatření na vybraných úsecích silnic II. tříd ve Středočeském kraji

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace dopravně-bezpečnostních opatření na vybraných úsecích silnic II. tříd ve Středočeském kraji zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace dopravně-bezpečnostních opatření na vybraných úsecích silnic II. tříd ve Středočeském kraji

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je:
realizace dopravně - bezpečnostní opatření na silnicích II. tříd číslo 124, 176, 114, 118, 117, 116, 126, 272 ve Středočeském kraji spočívající kompletním dodání a osazení svislého (velikost základní) a vodorovného typu II.( plastický mat. za studena) dopravního značení a silničních svodidel typu NH4 dle přiložené specifikace a stanovení od příslušných odborů dopravy v souladu se zákonem č. 361/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů, prováděcí Vyhl. č. 30/2001 Sb., TP 65 – Zásady pro dopravní značení na PK , TP 70 – zásady pro provádění a zkoušení DZ na PK, a TP 1028 ocelové svodidlo NH 4, TP 114 – svodidla na PK

Součástí dodávky:
- zjištění inženýrských sítí v místě realizace SDZ a svodidel,
- vyčištění silnice pro realizaci VDZ,
- práce blíže nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné, a o kterých uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II. tříd Středočeského kraje

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 513 060,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 10. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 9. 2012

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace dopravně-bezpečnostních opatření na vybraných úsecích silnic II. tříd ve Středočeském kraji.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 22. 10. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap