Realizace dopravně bezpečnostních opatření na silnicích II. a III. tříd Středočeského kraje

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace dopravně bezpečnostních opatření na silnicích II. a III. tříd Středočeského kraje zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace dopravně bezpečnostních opatření na silnicích II. a III. tříd Středočeského kraje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění uvedené veřejné zakázky je realizace dopravně-bezpečnostních opatření na silnicích II. a III.tříd ve Středočeském kraji spočívající v kompletní obnově a dodání vodorovného a svislého dopravního značení dle přiložené specifikace v soupisu prací a stanovení od příslušných odborů dopravy v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů, prováděcí Vyhl.č. 30/2001 Sb., TP 65-Zásady pro dopravní značení na PK, TP 70-zásady pro provádění a zkoušení DZ na PK, TP 133-zásady pro VDZ na PK. Součástí dodávky bude zajištění inženýrských sítí v místě realizace SDZ, vyčištění silnice pro realizaci VDZ, práce blíže nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000159

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-29/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

úseky silnic II. a III. tříd na území Sředočeského kraje

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 852 269,- bez DPH (7 081 245,49 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 745 606,60 bez DPH (6 952 183,99 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

18. 5. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace dopravně bezpečnostních opatření na silnicích II. a III. tříd Středočeského kraje.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
SMLOUVA O DÍLO 5. 6. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap