Provedení mimořádných prohlídek mostů včetně zjednodušené PD pro zadání a provedení neodkladné opravy mostů na území Středočeského kraje v průběhu roku 2015

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Provedení mimořádných prohlídek mostů včetně zjednodušené PD pro zadání a provedení neodkladné opravy mostů na území Středočeského kraje v průběhu roku 2015 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Provedení mimořádných prohlídek mostů včetně zjednodušené PD pro zadání a provedení neodkladné opravy mostů na území Středočeského kraje v průběhu roku 2015

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je provedení mimořádných prohlídek mostů s předpokladem 5 ks prohlídek za měsíc, z toho 1x s nutností použití plošiny a 3x s požadavkem na vypracování zjednodušené zadávací dokumentace. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS. Protokoly z prohlídek budou předávány bez prodlení příslušnému mostnímu technikovi oblasti v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Po provedení kompletní mimořádné prohlídky bude vydáno 1 x v tištěné, parafované podobě a předáno příslušnému mostnímu technikovi oblasti. Na provedení MPM budou příslušným mostním technikem vystavovány samostatné dílčí objednávky s odkazem na uzavřenou rámcovou smlouvu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000156

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

307/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71631450-9 - Inspekce mostů

Místo plnění veřejné zakázky

středočeský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 262 400,- bez DPH (1 527 504,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 104 000,- bez DPH (1 335 840,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

12. 5. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Provedení mimořádných prohlídek mostů včetně zjednodušené PD pro zadání a provedení neodkladné opravy mostů na území Středočeského kraje v průběhu roku 2015.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 5. 6. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Provedení mimořádných prohlídek mostů včetně zjednodušené PD pro zadání a provedení neodkladné opravy mostů na území Středočeského kraje v průběhu roku 2015 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing. Josef Hlavnička (14715074) Uchazeč 1 492 656,- Kč vč. DPH
1 233 600,- Kč bez DPH
VANER s.r.o. (25458990) Uchazeč 1 512 500,- Kč vč. DPH
1 250 000,- Kč bez DPH
Pontex s.r.o. (40763439) Dodavatel 1 335 840,- Kč vč. DPH
1 104 000,- Kč bez DPH
Pragoprojekt a.s. (45272387) Uchazeč 1 524 600,- Kč vč. DPH
1 260 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap