Provedení hlavních prohlídek mostů s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti na území Středočeského kraje v průběhu roku 2015

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Provedení hlavních prohlídek mostů s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti na území Středočeského kraje v průběhu roku 2015 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Provedení hlavních prohlídek mostů s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti na území Středočeského kraje v průběhu roku 2015

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která vychází z aktuálního stavu mostní evidence BMS k dnešnímu datu. Sestava členěná dle jednotlivých oblastí je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Po provedení kompletní sestavy prohlídek bude vydáno 1 x v tištěné, parafované podobě a předáno v členění dle jednotlivých oblastí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000157

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

316/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71631450-9 - Inspekce mostů

Místo plnění veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 115 400,- bez DPH (1 349 634,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

961 500,- bez DPH (1 163 415,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

7. 5. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Provedení hlavních prohlídek mostů s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti na území Středočeského kraje v průběhu roku 2015.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 5. 6. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Provedení hlavních prohlídek mostů s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti na území Středočeského kraje v průběhu roku 2015 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Pontex s.r.o. (40763439) Dodavatel 1 163 415,- Kč vč. DPH
961 500,- Kč bez DPH
VANER s.r.o. (25458990) Uchazeč 1 319 263,- Kč vč. DPH
1 090 300,- Kč bez DPH
Pragoprojekt a.s. (45272387) Uchazeč 1 338 260,- Kč vč. DPH
1 106 000,- Kč bez DPH
Ing. Josef Hlavnička (14715074) Uchazeč 1 338 623,- Kč vč. DPH
1 106 300,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap