Provedení hlavních a mimořádných prohlídek mostů s návrhem potřebných údržbových prací a oprav na území Středočeského kraje - 2013

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Provedení hlavních a mimořádných prohlídek mostů s návrhem potřebných údržbových prací a oprav na území Středočeského kraje - 2013 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Provedení hlavních a mimořádných prohlídek mostů s návrhem potřebných údržbových prací a oprav na území Středočeského kraje - 2013

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je provedení hlavních a mimořádných prohlídek mostů (ve stavebním stavu IV až VII) s návrhem potřebných údržbových prací a oprav na území Středočeského kraje dle přílohy č. 3 (seznam mostních objektů). Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 736221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací, protokoly prohlídek budou zapracovány do Systému hospodaření s mosty (BMS) a jedenkrát potvrzené v písemné podobě, objednatel zajistí pro pracovníky zhotovitele potřebné podklady (mostní listy a protokoly z předchozích prohlídek) a zpřístupnění databáze BMS.
Součástí prohlídek bude zpracování návrhu potřebných údržbových prací a oprav formou oceněného položkového soupisu prací, které nevyžadují PD (ceny za údržbové práce budou dohodnuty po uzavření SoD), fotodokumentace.
Uchazeč v nabídce doloží pro své pracovníky "Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací" (viz. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009).

Součástí prohlídek bude zpracování návrhu potřebných údržbových prací a oprav formou oceněného položkového soupisu prací (cena za údržbové práce budou dohodnuty po uzavření Smlouvy o dílo), úprava zatížitelností mostů, fotodokumentace. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

63712310-9

Místo plnění veřejné zakázky

Středočeský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

906 400,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 2. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 1. 2013

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Provedení hlavních a mimořádných prohlídek mostů s návrhem potřebných údržbových prací a oprav na území Středočeského kraje - 2013.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 12. 2. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap