Protihlukové opatření III/2731 Mělník - ul. Řepínská - Vrutická

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Protihlukové opatření III/2731 Mělník - ul. Řepínská - Vrutická zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Protihlukové opatření III/2731 Mělník - ul. Řepínská - Vrutická

Předmět veřejné zakázky

Oprava části silnice III/2731 v průtahu městem Mělník – místní část Malý Borek a obcí Velký Borek v km prov. staničení 0,773 – 1,930 o šířce vozovky prům. 5,6 m, délka úpravy 1 157 m, opravovaná plocha cca 6 500 m2.
Technologie opravy: frézování tl. do 100 mm s odvozem na depo zadavatele do 10 km,spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2,asfaltový beton ACL tl. 70 mm modifikovaný, spojovací postřik z emulze modifikovaný do 0,5 kg/m2,obrusná vrstva VIAFONE tl. do 30 mm, vodorovné značení barvou a plastem. Při opravě se předpokládá sanace podkladních vrstev z ACP 16, sanace příčných a podélných prasklin zálivkou, sanace trhlin geokompozitem a ošetření pracovních spár zálivkou. Při opravě se provede výšková úprava znaků inženýrských sítí – uzávěry, poklopy kanalizace.
Vyfrézovaná obalená drť bude uložena na středisku KSÚS v Mělníku, případně použita na doplnění nezpevněných krajnic nebo odkoupena zhotovitelem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000034

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice III/2731 v průtahu městem Mělník – místní část Malý Borek a obcí Velký Borek v km 0,773 – 1,930

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 255 495,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 4. 2014

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Mareš

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Protihlukové opatření III/2731 Mělník - ul. Řepínská - Vrutická.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 6. 5. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap