Protihluková opatření silnice II/112 Benešov ulice Nová pražská a Čechova km 0,055 – 1,170

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Protihluková opatření silnice II/112 Benešov ulice Nová pražská a Čechova km 0,055 – 1,170 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Protihluková opatření silnice II/112 Benešov ulice Nová pražská a Čechova km 0,055 – 1,170

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je výměna krytových vrstev silnice II/112, délky 1115m v ulici Nová pražská a Čechova ve městě Benešov, ve staničení 0,055 – 1,170.
Rozsah oprav je uveden v projektové dokumentaci zpracované společností Consultest s.r.o.
Před realizací předmětu zakázky proběhne částečná rekonstrukce kanalizačního řadu ve správě VHS Benešov – není součástí této PD a jedná se o samostatnou investici Města Benešov.
V rámci opravy bude provedena výměna živičného povrchu stávající silnice.
Stávající porušený povrch bude celoplošně odfrezován v tl 55 mm. Bude provedena pokládka ložní vrstvy SAL 8 v tl. 30 mm, pojivo CRmB (pojivo modifikované pryžovým granulátem) a pokládka protihlukové úpravy obrusné vrstvy BBTM 5A v tloušťce 25 mm s pojivem CRmB.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000171

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-33/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 - Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/112 - 0,055 – 1,170 km

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 793 983,- bez DPH (7 010 720,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 597 055,- bez DPH (6 772 436,60 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

3. 6. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Protihluková opatření silnice II/112 Benešov ulice Nová pražská a Čechova km 0,055 – 1,170.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 19. 6. 2015 Zobrazit
Dodatek č.1 2. 10. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Protihluková opatření silnice II/112 Benešov ulice Nová pražská a Čechova km 0,055 – 1,170 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BES s.r.o. (43792553) Dodavatel 6 772 436,60 Kč vč. DPH
5 597 055,- Kč bez DPH
EUROVIA CS a.s. (45274924) Uchazeč 6 892 825,- Kč vč. DPH
5 696 549,- Kč bez DPH
Porr a.s. (43005560) Uchazeč 6 933 051,- Kč vč. DPH
5 729 793,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap