Protihluková opatření silnice II/111 Divišov, ulice Benešovská a Šternberská km 18,476-20,000

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Protihluková opatření silnice II/111 Divišov, ulice Benešovská a Šternberská km 18,476-20,000 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Protihluková opatření silnice II/111 Divišov, ulice Benešovská a Šternberská km 18,476-20,000

Předmět veřejné zakázky

Předmětem opravy je výměna krytových vrstev silnice II/111, délky 1524m, v ulici Benešovská a Šternberská ve městě Divišov, ve staničení silnice II/111 km 18, 476 – 20, 000. Na celé trase opravy bude mimo jiné obnoveno vodorovné dopravní značení.
V rámci opravy bude provedena výměna živičného povrchu stávající silnice. Stávající porušený povrch bude celoplošně odfrézován v tl.55mm.Po vyčištění odfrézované plochy bude provedena vizuální prohlídka s posouzením stavu a vyznačením lokálních vysprávek odfrézovaného povrchu. Ve vyznačených místech se provede další frézovaní na hloubku 50mm s následnou pokládkou asfaltové vrstvy ACP 16+ v tloušťce 50mm. Pokládka se provede na spojovací postřik z emulze v množství 0,5kg/m2. Provedení lokálních vysprávek po odfrézovaní je uvažováno na 20% plochy povrchu. Následně se provede celoplošné očištění vyspraveného povrchu s nadnesením spojovacího postřiku v množství 0,5kg/m2 a pokládka ložní vrstvy SAL 8 v tl. 30mm, pojivo CRmB (pojivo modifikované pryžovým granulátem). Na takto provedenou ložní vrstvu bude nanesen spojovací postřik v množství 0,3kg/m2 a provedena pokládka protihlukové úpravy – obrusná vrstva s protihlukovou úpravou a se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím BBTM 5A v tloušťce 25mm s pojivem CRmB (pojivo modifikované pryžovým granulátem).
Navrženým postupem opravy nedojde k navýšení povrchu. Pokládka asfaltových vrstev bude probíhat vždy na očištěný povrch a za vhodných klimatických podmínek (ČSN 73 6121).
Součástí úprav bude provedeno výškové vyrovnání znaků inženýrských sítí, opětovná obnova vodorovného dopravního značení a úprava nezpevněných krajnic.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000078

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

152/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Silnice II/111 v obci Divišov, ulice Benešovská a Šternberská, km 18,476-20,000

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 747 876,- bez DPH (9 374 929,96 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

10. 10. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Protihluková opatření silnice II/111 Divišov, ulice Benešovská a Šternberská km 18,476-20,000.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap