Projektové práce a inženýrská činnost na sesuvu náspů silnice II/268 Mnichovo Hradiště km 12,100 – 12,500 vč. kompletní rekonstrukce celého úseku silnice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projektové práce a inženýrská činnost na sesuvu náspů silnice II/268 Mnichovo Hradiště km 12,100 – 12,500 vč. kompletní rekonstrukce celého úseku silnice zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projektové práce a inženýrská činnost na sesuvu náspů silnice II/268 Mnichovo Hradiště km 12,100 – 12,500 vč. kompletní rekonstrukce celého úseku silnice

Předmět veřejné zakázky

Zajištění sesuvu silničních svahů včetně odstranění následků těchto sesuvů a kompletní rekonstrukce silnice II/268 v km 12,100 – 12,500, které bude obsahovat:

- DSP, PDPS, DZS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr
- Obstarání základních mapových podkladů z katastru nemovitostí
- Zajištění informací z ÚPO, popř. ÚPD VÚC
- Obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, případně video dokumentace
- Výškopis a polohopis včetně průběhu inženýrských sítí
- Inženýrsko-geologický průzkum
- 5x výtisk projektové dokumentace obou stupňů projektové přípravy
- Inženýrská činnost včetně zajištění stavebního povolení
- Součástí PD bude návrh prozatímních sanačních opatření podél areálu firmy LIPRACO s. r. o. – termín předání do 30. 8. 2012

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/268 Mnichovo Hradiště km 12,100 – 12,500

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

534 900,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 7. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 6. 2012

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projektové práce a inženýrská činnost na sesuvu náspů silnice II/268 Mnichovo Hradiště km 12,100 – 12,500 vč. kompletní rekonstrukce celého úseku silnice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 24. 7. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap