Projekt ověřování vlastností „tichých krytů vozovek na silnici II/324 Městec Králové, ul. Prezidenta Beneše

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projekt ověřování vlastností „tichých krytů vozovek na silnici II/324 Městec Králové, ul. Prezidenta Beneše zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projekt ověřování vlastností „tichých krytů vozovek na silnici II/324 Městec Králové, ul. Prezidenta Beneše

Předmět veřejné zakázky

zhotovení stavebních prací na základě Projektové dokumentace předložené zadavatelem:

a) Řešení hlukové zátěže: k snížení dojde použitím zvukopohltivého asfaltového koberce, který splňuje požadavky na hluk snižující asfaltovou vrstvu z asfaltové směsi s pojivem dle ČSN EN 14023 modifikovaným pouze elastomery. Fyzikálním principem je pohlcování a rozptýlení tlaku vzduchu do vrstvy se zvýšenou mezerovitostí. Lze dosáhnout poklesu akustického tlaku v noční době o 4 – 6 dB.

b) Omezení trhlin a plastických deformací: ložná vrstva bude provedena z rozptýlenou výztuží aramidovými vlákny. Přidáním této přísady dojde k nárůstu bodu měknutí a snížení penetrace pojiva, zároveň se zvýší odolnost proti tangenciálním silám působícím na vrstvu. Výsledkem je omezení přenosu trhlin z ložných vrstev a zvýšená odolnost proti plastickým deformacím.

c) Zlepšení odvodnění povrchu vozovky: Obrusná vrstva ze zvukopohltivého asfaltového koberce má větší mezerovitost než běžné směsi. Tato skutečnost napomáhá ke zrychlení odtoku vody z povrchu vozovky, protože voda je odváděna vlastní vrstvou k okraji komunikace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000022

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

74/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233220-7

Místo plnění veřejné zakázky

na silnici II/324

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 904 553,- bez DPH (3 514 509,13 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 7. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

17. 6. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petr Holan

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projekt ověřování vlastností „tichých krytů vozovek na silnici II/324 Městec Králové, ul. Prezidenta Beneše.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 12. 7. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap