Projekt ověřování vlastností „tichých krytů vozovek“ na silnici II/101 a III/00315 – 2. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projekt ověřování vlastností „tichých krytů vozovek“ na silnici II/101 a III/00315 – 2. etapa zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projekt ověřování vlastností „tichých krytů vozovek“ na silnici II/101 a III/00315 – 2. etapa

Předmět veřejné zakázky

a) Jedná se o silnici III/00315 v intravilánu obce Dolní Břežany a to od křižovatky se silnicí II/101. V daném úseku se bude frézovat asfaltové souvrství na hloubku 120 mm. Celý úsek se bude realizovat za provozu po polovinách, podle schématu B/6 v TP66, kromě křižovatky silnic II/101 a III/00315 (ulice Ke Zlatníkům a Jílovská), která se bude provádět pod řízením řádně proškolených zaměstnanců.

b) Konstrukce vozovky je navržena podle závěrů diagnostiky.
• odfrézovat asfaltové souvrství na hloubku 120 mm
• vyčistit vyfrézovaný povrch
• provést vizuální prohlídku vyfrézovaného povrchu za účelem posouzení vyskytujících se případných příčných a podélných trhlin z hlediska jejich stavu a rozhodnutí o způsobu jejich ošetření resp. sanace dle zásad TP115
• provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C60BP5 v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu
• položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL22S PMB 25/55-55 podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 80 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem
• provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C60BP5 v množství 0,25 kg/m2 zbytkového asfaltu
• položit obrusnou vrstvu z asfaltového koberce mastixového protihlukového SMA 8 – LA PMB 40/100-65 podle ČSN EN 13108-5 v tloušťce 40 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem

c) Odvodnění komunikace v intravilánu je zajištěno přes stávající kanalizační síť. V km cca 0,870 je navrženo odstranění stávajícího betonového žlabu a zatrubnění příkopu. Zatrubněný příkop je vyústěn do stávajícího propustku.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000019

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

71/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233220-7

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/101 a III/00315

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 988 461,- bez DPH (3 616 037,81 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 7. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

18. 6. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ivana Jurčíková

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projekt ověřování vlastností „tichých krytů vozovek“ na silnici II/101 a III/00315 – 2. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 12. 7. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap