Právní poradenství při zadávání veřejných zakázek na stavby mostů – povodně 2013

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Právní poradenství při zadávání veřejných zakázek na stavby mostů – povodně 2013 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Právní poradenství při zadávání veřejných zakázek na stavby mostů – povodně 2013

Předmět veřejné zakázky

vypracování vzorové zadávací dokumentace na stavební práce, závazného návrhu smlouvy o dílo, protokolu z otevírání obálek, protokolu o posouzení kvalifikace, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, písemné zprávy zadavatele, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, a dalších dokumentů související se zadáváním veřejných zakázek či rozhodnutí, poskytování metodické právní podpory při zadávání veřejných zakázek a právního poradenství (rozhodování o námitkách, posuzování některých specifických otázek posuzování kvalifikace či nabídek, zastupování Zadavatele v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, apod.)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000012

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

381/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79111000-5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

950 000,- bez DPH (1 149 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 11. 2013

Lhůta pro podání nabídek

29. 11. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Právní poradenství při zadávání veřejných zakázek na stavby mostů – povodně 2013.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva 19. 12. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap