Posouzení rizik skalního řícení podél silnice II/116 km 38,000-38,500 v k.ú. Budňany, III/1169 km 2,000-2,100 v k. ú. Svatý Jan pod Skalou a III/0046 Solenice - Dolní Líšnice km 10,100-10,900 v k.ú. Dolní Líšnice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Posouzení rizik skalního řícení podél silnice II/116 km 38,000-38,500 v k.ú. Budňany, III/1169 km 2,000-2,100 v k. ú. Svatý Jan pod Skalou a III/0046 Solenice - Dolní Líšnice km 10,100-10,900 v k.ú. Dolní Líšnice zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Posouzení rizik skalního řícení podél silnice II/116 km 38,000-38,500 v k.ú. Budňany, III/1169 km 2,000-2,100 v k. ú. Svatý Jan pod Skalou a III/0046 Solenice - Dolní Líšnice km 10,100-10,900 v k.ú. Dolní Líšnice

Předmět veřejné zakázky

Riziková analýza - Posouzení rizik skalního řícení nad silnicí II/116, III/1169 a III/0046 ve Středočeském kraji, která zjistí bloky a části skalních svahů, které mohou v případě řícení přímo ohrozit bezpečnost a plynulost na silnicích.

a) vizuální prohlídka /horolezecký geotechnický průzkum) vytipovaných objektů k posouzení jejich současného stavu, doplnit hodnocení jejich stability a dalšího odborného doporučení;
b) vyhodnocení rizikových objektů, při provádění výše uvedené prohlídky vyhodnotit rozsah a stav suťových útvarů a posoudit míru rizik ohrožení komunikace vzniklých náhlými kamennými toky v období jarních tání či mimořádných srážek,
c) zhodnocení stavu vegetace, předběžně vyhodnotit současný stav lesních porostů - dřeviny a keře a odborně posoudit rozsah jejich vlivu na stabilitu skalních stěn v předmětném úseku,
d) rámcový návrh doporučených opatření, po vyhodnocení bodu a) - c) navrhnout druh a rozsah zabezpečovacích prací a konstrukcí před tělesem komunikace. Jedná se o provedení účinných opatření proti spadu drobných úlomků přímo na komunikaci. Součástí posouzení bude pasportizace a identifikace riziik.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000063

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/116 km 38,000-38,500 v k.ú. Budňany, III/1169 km 2,000-2,100 v k. ú. Svatý Jan pod Skalou a III/0046 Solenice - Dolní Líšnice km 10,100-10,900 v k.ú. Dolní Líšnice

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Račák

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Posouzení rizik skalního řícení podél silnice II/116 km 38,000-38,500 v k.ú. Budňany, III/1169 km 2,000-2,100 v k. ú. Svatý Jan pod Skalou a III/0046 Solenice - Dolní Líšnice km 10,100-10,900 v k.ú. Dolní Líšnice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o poskytování služeb 22. 7. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap