Poskytování právních služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Poskytování právních služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Poskytování právních služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování právních služeb při přípravě a administraci zadávacích řízení realizovaných za účelem obstarání dodávek, služeb a stavebních prací pro zadavatele.
Právní služby budou zahrnovat zejména:
a) právní konzultace a zpracování právních stanovisek v oblasti práva veřejných zakázek,
b) revize či zpracování vnitřních normativních aktů zadavatele souvisejících s veřejnými zakázkami, včetně vzorových zadávacích podmínek (zadávací a kvalifikační dokumentace návrhů smluv) dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách,
c) kontrolu již realizovaných zadávacích a výběrových řízení
d) součinnost při přípravě zadávacích podmínek, přípravu závazných vzorů smluv na plnění veřejných zakázek
e) právní podporu při jednání komisí,
f) zpracování podkladů pro jednotlivé úkony zadávacího či výběrového řízení realizovaného komisí či zadavatelem
h) zastupování zadavatele v zadavatelem určených zadávacích či výběrových řízeních,
i) zastupování zadavatele ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudních řízeních týkajících se přezkumu úkonů zadavatele v zadávacích řízeních a
j) další právní poradenství dle pokynů zadavatele (kontrola připravovaných dodatků a ostatních smluv)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000094

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

256/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79100000-5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 890 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

13. 11. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Poskytování právních služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap