Pasportizace dopravní infrastruktury pro kvalifikované posouzení kvality a stavu vozovek ve vlastnictví Středočeského kraje

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pasportizace dopravní infrastruktury pro kvalifikované posouzení kvality a stavu vozovek ve vlastnictví Středočeského kraje zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pasportizace dopravní infrastruktury pro kvalifikované posouzení kvality a stavu vozovek ve vlastnictví Středočeského kraje

Předmět veřejné zakázky

- Sběr dat pomocí GPR a FWD, pořízení obrazové dokumentace
- výběr míst pro geologické vrty na základě prvotního zpracování dat GPR
- provedení a vyhodnocení geologických vrtů
- podrobná analýza naměřených dat
- vypracování technické zprávy a návrhu údržby
- zpracování celé datové sady k jednotlivým úsekům, roztřídění dat
- vytvoření souborové geodatabáze
- předání služeb, výstupů a dokumentace objednavateli

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000083

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

100/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice ve vlastnictví Středočeského kraje

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 958 000,- bez DPH (5 999 180,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

29. 10. 2014, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pasportizace dopravní infrastruktury pro kvalifikované posouzení kvality a stavu vozovek ve vlastnictví Středočeského kraje.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap