Ověřování vlastností tichých krytů vozovek II/113

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Ověřování vlastností tichých krytů vozovek II/113 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Ověřování vlastností tichých krytů vozovek II/113

Předmět veřejné zakázky

Předmětem díla jsou stavení práce spočívající v opravě výměny krytových vrstev silnice II/113, délky 527 m, v ulici Divišovská ve městě Vlašim, ve staničení II/113 km 55,527 - 56,054. Začátek úseku ( km 55,527 provozního staničení) je na začátku města Vlašim. Konec úseku (km 56,0547 provozního staničení).

V rámci opravy bude provedena výměna živičného povrchu stávající silnice. Stávající porušený povrch bude celoplošně odfrézován v tl. 55 mm. Po vyčištění odfrézované plochy bude provedena vizuální prohlídka s posouzením stavu a vyznačením lokálních vysprávek odfrézovaného povrchu. Ve vyznačených místech se provede další frézování na hloubku 50 mm s následnou pokládkou asfaltové vrstvy ACP 16+ (nemodifikované) v tloušťce 50 mm. Pokládka se provede na spojovací postřik z emulze v množství 0,5 kg/m2. Provedení lokálních vysprávek po odfrézování je uvažováno na 25% plochy povrchu. Následně se provede celoplošné očistění vyspraveného povrchu s nadnesením spojovacího postřiku v množství 0,5 kg/m2 a pokládka ložní vrstvy SAL 8 v tl. 30 mm, pojivo CRmB (pojivo modifikované pryžovým granulátem(. Na takto povedenou ložní vrstvu bude nanesen spojovací postřik v množství 0,3 kg/m2 a provedena pokládka protihlukové úpravy - obrusná vrstva s protihlukovou úpravou a se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím BBTM 5A v tloušťce 25 mm s pojivem CRmB (pojivo modifikované pryžovým granulátem).
Navrženým postupem opravy nedojde k navýšení povrchu. Pokládka asfaltových vrstev bude probíhat vždy na očištěný povrch a za vhodných klimatických podmínek (ČSN 73 6121).
Šířkové uspořádání na silnice II/113 a niveleta vozovky zůstane zachována. Součástí zakázky je provedení obnovy vodorovného dopravního značení, výšková retifikace inženýrských uzávěrů, vpustí kanalizace, návrh projednání a realizace DIO.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000058

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/113 Vlašim, ul. Divišovská km 55,527-56,054

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Luděk Beneš

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Ověřování vlastností tichých krytů vozovek II/113.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 6. 8. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap