Oprava silnice III/1051 – průtah obcí Libeř

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava silnice III/1051 – průtah obcí Libeř zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava silnice III/1051 – průtah obcí Libeř

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o opravu stávající silnice III/1051 v úseku od křižovatky se sil. III/00315 (uzlový bod 1242A171) po konec obce ve směru na obec Psáry. Stávající stav povrchu silnice vykazuje viditelné poruchy, proto byla navržena oprava a to v celkové šíři. Oprava je navržena podle závěrů zpracované diagnostiky. Součástí opravy je také oprava stávajícího propustku v části obce „Mordýřka“ a vyčištění stávajících propustků.
Oprava nemění stávající směrové, výškové, šířkové uspořádání a zahrnuje úpravu krajnice, výškovou úpravu povrchových prvků inženýrských sítí, opravu dvou propustků.
Stavba je rozdělena do dvou úseků SO 101 a SO 102,
Na stavbu je vydané stavební povolení č.j.: MUCE 2551/2015 OSU ze dne 20.1.2015, vydané OSÚ – oddělením dopravy a správy komunikací Městským úřadem Černošice.
Technologie opravy:

SO 101 – je v délce v194 m od křižovatky s III/00315, v části kde je vozovka lemovaná stávajícími chodníky (z části jednostranně, z části oboustranně) Stávající asfaltové souvrství bude odfrézováno v tl. 40 mm, zfrézovaný povrch bude vyčištěn, provedeno posouzení a příp. oprava trhlin a následné položení nových ložné a obrusné vrstvy v celkové tl. 90 mm (konstrukce vozovky bude zesílena o 50 mm).

SO 102 – je v délce 1 098 m. Stávající asfaltové souvrství bude odfrézováno v tl. 50 mm, bude provedena recyklace zbylého konstrukčního souvrství technologie za studena tl. 160 mm, následné položení nových ložné a obrusné vrstvy tl. 70 mm a 40 mm – celková tloušťka konstrukce tl. 270 mm (konstrukce vozovky bude zesílena o 60 mm).
Dále bude v obou úsecích provedena výšková úprava stávajících povrchových prvků inženýrských sítí, vyčištění stávajících příkopů, čištění propustků a ve druhém úseku oprava dvou propustků.
Po opravě bude na novém povrchu provedeno nové vodorovné dopravní značení – oboustranné vodící čáry š. 0,125 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000194

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

vz-159/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice III/1051 v km 1,761 – 3,053, v celkové délce 1,292 km, SO 101 v km 2,859 – 3,053, v délce 0,194 km a SO 102 v km 1,761 – 2,859, v délce 1,098 km uzlové body 1242A171 - 1242A048, okr. Praha – západ.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 426 984,- bez DPH (7 776 650,64 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

12. 8. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava silnice III/1051 – průtah obcí Libeř.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap