Oprava silnice II/329 Vrbová Lhota

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava silnice II/329 Vrbová Lhota zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava silnice II/329 Vrbová Lhota

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava silnice II/329:
Frézování -110mm
Lokální opravy po odfrézování a opravy trhlin dle TP 115
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 50/70 50mm ČSN EN 13 108-1
Spojovací postřik PS-E 0,50kg/m² ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16S 50/70 60mm ČSN EN 13 108-1
+ přísada Butacite (PVB)
Spojovací postřik PS-E 0,70kg/m² ČSN 73 6129
Celkem nová konstrukce 110mm

V místech, která budou určena TDS na základě prohlídky odfrézovaného povrchu, bude
provedena obnova vozovkových vrstev na šířku min. 1,00m v následující skladbě:
Skladba opravy – obnova vozovkového souvrství:
Frézování -110mm
Odstranění pokladních vrstev -300mm
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 50/70 50mm ČSN EN 13 108-1
Spojovací postřik PS-E 0,50kg/m² ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16S 50/70 60mm ČSN EN 13 108-1
+ přísada Butacite (PVB)
Dvouosá geomříž do asfaltových vrstev š. 2,00m se spojovacím nátěrem
Spojovací postřik PS-E 0,70kg/m² ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S 60mm ČSN EN 13 108-1
Infiltrační postřik PI-E 0,70kg/m² ČSN 73 6129
Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 8/10 200mm ČSN 73 6124-1
Celkem nová konstrukce 370mm

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000238

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-188/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/329 v obci Vrbová Lhota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 955 739,27 bez DPH (7 206 444,52 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 828 175,12 bez DPH (7 052 091,90 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 9. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

4. 8. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava silnice II/329 Vrbová Lhota.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Protokol z jednání komise 1. 9. 2015 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 1. 9. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nabídky 1. 9. 2015 Zobrazit
Smlouva 1. 9. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 1. 10. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava silnice II/329 Vrbová Lhota zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
3K Značky s.r.o. (25056271) Uchazeč 7 203 082,98 Kč vč. DPH
5 952 961,14 Kč bez DPH
Porr a.s. (43005560) Dodavatel 7 052 091,90 Kč vč. DPH
5 828 175,12 Kč bez DPH
BES s.r.o. (43792553) Uchazeč 7 138 622,89 Kč vč. DPH
5 899 688,34 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap