Oprava průtahu silnice II/605 městem Rudná ul. Masarykova

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava průtahu silnice II/605 městem Rudná ul. Masarykova zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava průtahu silnice II/605 městem Rudná ul. Masarykova

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel pro odstranění veškerých pochybností a v souladu s § 6 odst. 1 Zákona zdůrazňuje, že předmět veřejné zakázky se týká využití (aplikace) nových technologií na silnicích financovaných z rozpočtu SFDI, včetně vyhodnocování aplikace (expertní činnosti) – viz http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/projektove-cinnosti/2015_nt_aplik_schvaleno_vyborem.pdf a „Pravidla pro poskytování příspěvků na „Nové technologie“ – http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/2014_prispevky_novetechnologie.pdf. Konkrétně se jedná o pokládku asfaltových vrstev obsahující obrusnou vrstvu vyztuženou aramidovým vláknem. Tato technologie je blíže popsána v ZD a jejích přílohách.

Zadavatel současně upozorňuje, že po vybraném Uchazeči bude před podpisem smlouvy požadovat předložení dokladů uvedených v čl. 12 ZD.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „Oprava průtahu silnice II/605 městem Rudná ul. Masarykova“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000155

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

511592

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

313/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

průtah silnice II/605 městem Rudná (ul. Masarykova)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

38 299 000,- bez DPH (46 341 790,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2015, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina KOlocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava průtahu silnice II/605 městem Rudná ul. Masarykova.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava průtahu silnice II/605 městem Rudná ul. Masarykova zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Porr a.s. (43005560) Uchazeč 46 219 402,98 Kč vč. DPH
38 197 853,70 Kč bez DPH
EUROVIA CS a.s. (45274924) Dodavatel 46 102 738,52 Kč vč. DPH
38 101 436,79 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap