Oprava opěrné zdi na silnici II/102 v obci Velká u domu č.p.51

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava opěrné zdi na silnici II/102 v obci Velká u domu č.p.51 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava opěrné zdi na silnici II/102 v obci Velká u domu č.p.51

Předmět veřejné zakázky

Líc nově bude respektovat hranici pozemků a rovněž půdorysnou geometrii opěrné zdi původní. Nová zeď je navržena jako plošně založená úhlová se železobetonovou deskou i železobetonovou stěnou a železobetonovou římsou, na které bude osazeno zábradelní svodidlo. Za štítem domu č.p.51 bude provedena pouze římsa kvůli uzavření odvodňovacího systému konstrukce. Železobetonová deska stěny je proti posunutí zajištěna přikotvením krátkými mikropilotami. Jejich délka bude upřesněna při vlastním provádění. Zeď je navržena v jednom dilatačním celku. Nedílnou součástí konstrukčního systému zdi i komunikace je jejich odvodňovací systém.
Na pozemku pod zdí je hospodářský objekt kůlny, který bude kvůli stavbě odstraněn. Součástí stavby nové zdi musí být vybudování kůlny nové. Tímto závazkem byl podmíněn souhlas majitelů pozemku se stavbou opěrné zdi, takže nesmí být opomenut!
Součástí zakázky bude zpracování realizační dokumentace ( RDS ) vč. technologického postupu prací, zajištění převzetí základové spáry geologem vč. geologického průzkumu, autorský dozor, vyřízení a realizace DIO, zajištění vytýčení inženýrských sítí včetně ohlášení dotčeným správcům.
Na stavbu je vydán souhlas s ohlášením stavebních prací – vydal MěÚ Příbram – 09/2015.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000310

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

vz-349/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice II/102 v obci Velká nad Vltavou, km 51,5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 622 124,- bez DPH (1 962 770,04 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 577 000,- bez DPH (1 908 170,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 11. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

23. 10. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava opěrné zdi na silnici II/102 v obci Velká u domu č.p.51.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
SMLOUVA O DÍLO 26. 11. 2015 Zobrazit
dodatek č. 1 24. 5. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap