Oprava mostu ev.č. 125-034 – I. etapa - schodiště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava mostu ev.č. 125-034 – I. etapa - schodiště zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava mostu ev.č. 125-034 – I. etapa - schodiště

Předmět veřejné zakázky

Stavba je první etapou celkové orpavy mostu. Bude provedena sanace schodiště v prostoru opěry O10 – vlevo i vpravo. Jedná se o odstranění stávající kamenné dlažby schodiště včetně lepidla, otryskání tlakovou vodou, sanace betonových ploch, osazení nových kamenných dlaždic, očištění a nátěr stávajícího zábradlí schodiště. Stavba v této etapě nen členěna na více stavebních objektů:
SO 201 – Oprava mostu ev.č. 125-034 (1 etapa – oprava schodiště), DIO není navrženo, automobilový i pěší provoz na mostě bude zachován, bude zamezenou pouze vstupu na schodiště – délka obchůzky cca 400 m bude řádně vyznačena. Viz projektová dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000308

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-260/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 125-034, katastr. území Kolín, schodiště se nachází na Zálabské opěře mostu ev.č. 125-034 přes Labe v Kolíně

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 795 734,- bez DPH (3 382 838,14 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 657 112,38 bez DPH (3 215 105,98 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

15. 9. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava mostu ev.č. 125-034 – I. etapa - schodiště.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Oprava mostu ev.č. 125-034 – I. etapa - schodiště neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap