Oprav opěrné zdi III/2444 v obci Mratín, km 0,250-0,295

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprav opěrné zdi III/2444 v obci Mratín, km 0,250-0,295 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprav opěrné zdi III/2444 v obci Mratín, km 0,250-0,295

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava opěrné zdi silnice III/2444 v obci Mratín. Oprava spočívá ve výměně dosavadní kamenné opěrné zdi za opěrnou zeď z gabionů založenou plošně. Nejprve bude vyhlouben svahovaný výkop, jehož spodní část bude nad základovou spárou na výšku 1,5 m ve sklonu 10:1, výše pak ve sklonu 1:1. Část stávající zdi bude využita místo pažení, ostatní části budou ubourány. Poté bude provedena nová opěrná zeď ve střední části v předsunuté poloze oproti stávající zdi o cca 3,2 m. Touto úpravou polohy zdi nebude nutné provádět přeložku plynu. Svah nad korunou nové gabionové zdi bude vyspádován ve sklonu maximálně 1:1,5 až k horní prodloužené hraně násypu za nezpevněnou krajnicí. V tomto svažitém prostoru bude rozprostřena ornice tl. 150 mm a založen trávník výsevem.
Při havárii opěrné zdi došlo k porušení přilehlého jízdního pruhu komunikace
III/2444 v obci Mratín. Pri výstavbě nové zdi dojde k dalšímu zásahu do komunikace a po
provedení opěrné zdi je nutné opravit přilehlý jízdní pruh.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000143

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

252/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

opěrná zeď silnice III/2444 v obci Mratín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 403 031,60 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 245 405,51 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

6. 5. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Mareš

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprav opěrné zdi III/2444 v obci Mratín, km 0,250-0,295.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap