Instalace mostního provizoria nad mostem ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Instalace mostního provizoria nad mostem ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Instalace mostního provizoria nad mostem ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech

Předmět veřejné zakázky

a) stavba - spočívající v kompletním provedení montáže a demontáže mostního provizoria nad mostem ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech (dále též jen "most"), včetně vybudování nájezdových ramp, zpracování a projednání DIO, vypracování VTD a TePŕ montáže a demontáže, stavba bude provedena dle výrobně technické dokumentace vyhotovené dodavatelem a schválené objednatelem,

b) nájem - spočívající v umožnění dočasného užívání mostního provizoria nad mostem ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech, včetně nájezdových ramp; součástí nájmu je rovněž zajištění )držby konstrukce mostu, přičemž pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že údržbou není myšlena údržba ve smyslu vyhl. č. 104/1997 Sb. vydané Ministerstvem dopravy a spojů dne 23.4.1997, kterou se provádí zákon a pozemních komunikacích (údržbou ve smyslu této vyhlášky je povinen zajišťovat objednatel)

c) úprava vjezdu do dvora domu č. p. 228 - současný vjezd bude vzhledem k předpokládané délce nájezdových ramp nepřístupný, bude zřízen nový vjezd do nemovitosti z boční ulice, vlastník domu s navrženou úpravou vydal souhlas.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000079

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

150/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 980 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

15. 9. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Instalace mostního provizoria nad mostem ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o provedení dočasné stavby a jejím pronájmu 23. 9. 2014 Zobrazit
dodatek č. 1 22. 12. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap