III/Břežany II, opěrná zeď v km 1,46 vpravo

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/Břežany II, opěrná zeď v km 1,46 vpravo zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/Břežany II, opěrná zeď v km 1,46 vpravo

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je:
SO 101 Úprava komunikace
Obsahem SO 101 jsou rekonstrukce silnice III/24512 na hranici intravilánu obce Břežany v úseku mezi čističkou odpadních vod a začátkem zástavby vpravo podél silnice. Délka rekonstruovaného úseku je 170m. Směrové a výškové řešení vychází ze stávajícího vedení vozovky. Šířkové uspořádání bude homogenizováno na silniční kategorii S6,5. V rámci tohoto objektu bude obnoveno vodorovné dopravní značení (jedná se pouze o vodící čáry) a osazeny směrové sloupky.

SO 110 Oprava propustku
Propustek v km 1,350 00 je v havarijním stavu, tudíž bude nutná jeho kompletní rekonstrukce. Propustek je navržen z železobetonových prefabrikovaných trub o průměru 600 mm a délce 2,5 m. Na vtoku bude zhotoveno železobetonové kaliště. Vtokové čelo (kaliště) bude provedeno z železobetonu.

SO 251 Opěrná zeď
Předmětem je návrh opěrné zdi po pravé straně ve směru staničení v kilometru 1,428 00 – 1,49800. Opěrná zeď bude zhotovena z gabionů – drátokošů. Zeď je navržena na místě stávající opěrné zídky. Délka této opěrné zdi je 70,0 m. Zeď bude tvořena dvěma řadami košů o rozměrech 1,5x2,0x1,0 m (šxdxh) a 1,0x2,0x1,0 m. Základová spára, na kterou budou ukládány drátokoše, je navržena ve stupních.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000200

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-37/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice III/24512 mezi obcemi Břežany II a Černíky, propustek v km 1,350 00 a opěrná zeď v kilometru 1,428 00 – 1,49800, Středočeský kraj.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 394 715,- bez DPH (5 317 605,15 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 191 010,24 bez DPH (5 071 122,41 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

20. 5. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/Břežany II, opěrná zeď v km 1,46 vpravo.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap