III/33914 Vlastějovice - Pertoltice, oprava komunikace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/33914 Vlastějovice - Pertoltice, oprava komunikace zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/33914 Vlastějovice - Pertoltice, oprava komunikace

Předmět veřejné zakázky

1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v: opravě komunikace III/33914 Vlastějovice – Pertoltice ve staničení km 4,748-5,090; 5,210-6,023 a 6,0985-6,135 spočívající v odfrézování stávajících živičného povrchu v tloušťce 50 mm, postřik živičný spojovací z asfaltu a následnou pokládkou nové asfaltobetonové vrstvě ACO 11 v tloušťce 50 mm. Součástí dodávky je řezání živičného povrchu s vyplněním spár zálivkou.. Součástí plnění je i DIO.

Předmět díla zahrnuje zejména:
 vybudování zařízení staveniště, včetně vytýčení inženýrských sítí
 provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací,
 obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 vedení stavebního deníku
 dodržování zásad BOZP
 zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky, jejich prokázání včetně příslušných zkoušek
 dokončení díla pro uvedení do trvalého provozu
 poskytnutí záruk na celé dílo
 odstraňování vad v záruční době.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000075

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

120/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

sil. III/33914 Vlastějovice - Pertoltice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 486 830,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

5. 8. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Račák

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/33914 Vlastějovice - Pertoltice, oprava komunikace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 12. 8. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap