III/3388 Svobodná Ves - Brambory

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/3388 Svobodná Ves - Brambory zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/3388 Svobodná Ves - Brambory

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava povrchu silnice III/3388: zametení a vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB), asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu včetně spojovacího postřiku, krajnice – seřezávání vč. naložení, uložení na skládku a zřízení krajnic asfaltovým recyklátem, vodorovné dopravní značení - vodící čáry 125 mm s balotinou - zřízení včetně předznačení. Úprava napojení na stávající kryt. Dopravně - inženýrské opatření po dobu stavby.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000299

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-334/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice III/3388 Svobodná Ves - Brambory, okres Kutná Hora, staničení: 0,010 – 2,110 km, délka úseku: 2 100 m; průměrná šířka: 5,10 m; plocha: 10 710 m2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 386 302,- bez DPH (6 517 425,42 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 239 856,17 bez DPH (6 340 225,97 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 11. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 10. 2015

Lhůta pro podání nabídek

21. 10. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/3388 Svobodná Ves - Brambory.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap