III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – odstranění havarijního stavu, zabezpečovací práce – 1.etapa - TDI

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – odstranění havarijního stavu, zabezpečovací práce – 1.etapa - TDI zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – odstranění havarijního stavu, zabezpečovací práce – 1.etapa - TDI

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je
(i) zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora
(ii) zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší popis služeb je uveden v příloze č. 1 a 2 Závazného návrhu smlouvy o výkonu činností technického dozoru investora a výkonu činnosti koordinátora BOZP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000270

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-299/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71251000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 013 160,- bez DPH (1 225 923,60 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

858 400,- bez DPH (1 038 664,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 10. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

22. 9. 2015, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – odstranění havarijního stavu, zabezpečovací práce – 1.etapa - TDI.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 19. 10. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap