III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – odstranění havarijního stavu, 1.etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – odstranění havarijního stavu, 1.etapa zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – odstranění havarijního stavu, 1.etapa

Předmět veřejné zakázky

Provedení a dokončení stavebních prací „III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – odstranění havarijního stavu, 1.etapa“ a to v následujícím rozsahu nezbytném pro odstranění havarijního stavu opěrné zdi:
Bude provedena podzemní mikropilotová/mikrozáporová stěna v celé délce úseku. Na dvou místech v celkové délce 85 m bude provedena kompletní rekonstrukce opěrné zdi a stávající kamenná konstrukce bude nahrazena železobetonovou úhlovou zdí obezděnou vybranými kusy kamene ze stávající konstrukce opěrné zdi.
V rámci zabezpečovacích prací bude rovněž nutno převést pěší provoz v celé délce úseku na druhou stranu komunikace a vybudovat zde nový chodník.
Na tuto stranu komunikace bude rovněž nově umístěno i veřejné osvětlení, přeložen bude vodovod.
Bude provedena taktéž sanace a demolice objektů v těsné blízkosti opěrné zdi (pod zdí), které jsou v zanedbaném stavu, a u kterých by mohlo dojít během stavby opěrné zdi ke stabilitním problémům. Z místa stavby opěrné zdi budou vymístěny inženýrské sítě.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000273

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

vz-303/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

město Kutná Hora, ul. Kremnická, Středočeský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

26 385 007,- bez DPH (31 925 858,47 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

25 513 348,78 bez DPH (30 871 152,22 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

6. 10. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – odstranění havarijního stavu, 1.etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva o dílo 22. 10. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 26. 10. 2015 Zobrazit
dodatek č. 1 16. 6. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 2 22. 8. 2016 Zobrazit
Odůvodnění 22. 8. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 22. 8. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 3 12. 9. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 4 31. 8. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap