III/33718 Hraběšín - homogenizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/33718 Hraběšín - homogenizace zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/33718 Hraběšín - homogenizace

Předmět veřejné zakázky

Zadání stavebních prací na opravu poloviny povrchu při pokládce inženýrských sítí v obci Hraběšín – dle rozpočtu (krajnice, vyrovnávka, ACO 11, VDZ, DIO).
Druhá polovina vozovky má být realizována zhotovitelskou firmou obce tj. f. Silnice Čáslav – Holding, a.s., kontaktní osoba p. Milan Čuda, tel. 606 601 268. Po vyhodnocení soutěže a před započetím pokládky je nutné neprodleně kontaktovat zhotovitele inž. sítí a zajistit (není – li již provedeno) aby pokládka povrchu byla provedena najednou ve stejném termínu ideálně bez pracovních spár a jedním zhotovitelem, práce maximálně koordinovat (případná spolupráce se zástupci KSÚS cestmistr pí. Konvalinková, tel. 607 731 844; správní cestmistr p. Bukáček, tel. 602 868 205).
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.
Součástí stavby bude výšková rektifikace inženýrských uzávěrů, tuto úpravu bude hradit obec Hraběšín, a je nutné tyto práce v dostatečném předstihu koordinovat

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000038

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

84/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

silnice III/33718

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 793 681,90 bez DPH (2 170 355,10 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 742 600,- bez DPH (2 108 546,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

4. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/33718 Hraběšín - homogenizace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 0. 0. 0000 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/33718 Hraběšín - homogenizace zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Silnice Čáslav - holding a.s. (25261282) Uchazeč 2 157 768,80 Kč vč. DPH
1 783 280,- Kč bez DPH
Ing. Pavel Kabát (11295317) Uchazeč 2 125 535,61 Kč vč. DPH
1 756 641,- Kč bez DPH
SILMEX s.r.o. (48951081) Uchazeč 2 136 760,78 Kč vč. DPH
1 765 918,- Kč bez DPH
EUROVIA CS a.s. (45274924) Dodavatel 2 108 546,- Kč vč. DPH
1 742 600,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap