III/3368 kř. II/126 – III/3368 Hodkov + propust 0,000 – 2,500 km

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/3368 kř. II/126 – III/3368 Hodkov + propust 0,000 – 2,500 km zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/3368 kř. II/126 – III/3368 Hodkov + propust 0,000 – 2,500 km

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava komunikace III. třídy. Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu mezi obcemi Hranice sil. II/126 a Hodkov sil. III/3368. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, nákladní a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad penetrace, velké množství výtluků apod. Dále se jedná o celkovou opravu stávajícího propustku, který je v nevyhovujícím stavu- propad v komunikaci.

Předmětem zakázky bude provedena vyrovnávka, očištění, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Před vyrovnávkou bude provedeno seřezání krajnic s naložením, hloubení a úprava příkopů a poté zřízení krajnic. Před opravou povrchu silnice bude provedena celková oprava stávajícího propustku-bourání, zemní práce, betonování, hutnění, nové trubní vedení, zřízení čel propustku z betonu a následné vyspravení komunikace. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000072

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

207/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 - Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

silnice III/3368 - okres Kutná Hora

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 076 376,05 bez DPH (6 142 415,02 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 999 922,82 bez DPH (6 049 906,62 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

30. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/3368 kř. II/126 – III/3368 Hodkov + propust 0,000 – 2,500 km.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 21. 4. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru 21. 4. 2015 Zobrazit
Protokol z jednání komise 21. 4. 2015 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídky 21. 4. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 28. 7. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/3368 kř. II/126 – III/3368 Hodkov + propust 0,000 – 2,500 km zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Silnice Čáslav-holding a.s. (25261282) Dodavatel 6 049 906,62 Kč vč. DPH
4 999 922,82 Kč bez DPH
BES s.r.o. (43792553) Uchazeč 6 063 522,88 Kč vč. DPH
5 011 175,93 Kč bez DPH
Pozemní komunikace Bohemia a.s. (27900096) Uchazeč 6 105 355,99 Kč vč. DPH
5 045 748,76 Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Uchazeč 6 139 247,59 Kč vč. DPH
5 073 758,34 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap