III/3367 Krasoňovice – Zbraslavice, 1. etapa, most ev. č. 3367-2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/3367 Krasoňovice – Zbraslavice, 1. etapa, most ev. č. 3367-2 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/3367 Krasoňovice – Zbraslavice, 1. etapa, most ev. č. 3367-2

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava Rekonstrukce mostku evid.č. 3367-2 přes potok Skalici (též zvanou Pančava) cca 75m od mostku evid.č. 3367-3 přes Hodkovský potok. Nový most je navržen na třídu A a dále dle ČSN EN 1991-2 pro zatížení vozidlem LM1, včetně zvláštních souprav LM3 a je dimenzován na průtok Q100. Konstrukce mostu je navržena jako celek z monolitického železobetonu. Součástí stavby je také vyvolaná investice přeložky NN. Stavba je dále členěna na stavební objekty:
• Demolice stávajícího mostu
• Komunikace
• Most ev.č. 3367-2
• Dopravní opatření
• Oprava zátrže potoka
Kvůli rozšíření silnice je nutné kácet několik lesních stromů, dojde také k trvalému záboru pozemků. Vše je zohledněno ve stavebním povolení, jeho platnost je prodloužena do 12/2015.
Soupis prací obsahuje položky Překladka siti - NN dle smlouvy s vlastnikem siti – stavební objekt 401 – „Přeložka nadzemního el. ved. NN – odborný odhad“ zajišťuje ČEZ Distribuce prostřednictvím Tomáše Havlíčka, Zbraslavice 34, PSČ 285 21.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000229

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-160/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3 - Stavební úpravy mostů

Místo plnění veřejné zakázky

katastr. území Zbraslavice, mezi obcemi Krasoňovice a Zbraslavice. Nový most je situován v místě mostu stávajícího

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 099 776,- bez DPH (6 170 729,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 941 839,22 bez DPH (5 979 625,46 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

17. 8. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778 531 990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/3367 Krasoňovice – Zbraslavice, 1. etapa, most ev. č. 3367-2.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/3367 Krasoňovice – Zbraslavice, 1. etapa, most ev. č. 3367-2 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KG Servis s.r.o. (25682512) Uchazeč 6 146 636,34 Kč vč. DPH
5 079 864,74 Kč bez DPH
DOT servis s.r.o. (28893492) Dodavatel 5 979 625,46 Kč vč. DPH
4 941 839,22 Kč bez DPH
TREPART s.r.o. (25917838) Uchazeč 6 055 436,66 Kč vč. DPH
5 004 493,11 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap