III/33416 Klášterní Skalice, most ev.č. 33416-2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/33416 Klášterní Skalice, most ev.č. 33416-2 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/33416 Klášterní Skalice, most ev.č. 33416-2

Předmět veřejné zakázky

Stávající kamenná dvouklenba bude kompletně snesena a nahrazena zcela novou monolitickou železobetonovou rámovou konstrukcí o jednom poli:
- úplné uzavření mostu (zavedení DIO, včetně výstavby provizorní lávky pro pěší)
- výkopy, demolice a přeložení IS na pomocnou k-ci
- založení na mikropilotách
- výstavba nového mostu včetně křídel, zásypů a příslušenství (římsy, zábradlí)
- definitivní přeložky IS
- obnova vozovky a její navázání na stávající stav, terénní úpravy

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000130

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

308/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 33416-2 na silnici III/33416 přes potok Výrovka v obci Klášterní Skalice; okres Kolín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 622 851,- bez DPH (11 643 649,71 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

15. 6. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Kontaktní e-mail: linda.zamazalova@ksus.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/33416 Klášterní Skalice, most ev.č. 33416-2.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap