III/33339-001P náhrada propustku ev. č. 33339-001P Mlékovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/33339-001P náhrada propustku ev. č. 33339-001P Mlékovice zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/33339-001P náhrada propustku ev. č. 33339-001P Mlékovice

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stávající propustek ev.č. 33339-001P ve staničení km 7,200 převádějící
silnici III/33339 přes potok Bečvárka v intravilánu, v obci Mlékovice. Most byl na jaře roku 2013 poškozen povodněmi.
Oprava spočívá ve výměně staré a poškozené konstrukce propustku za konstrukci
novou, z monolitického železového betonu s větší průtočnou kapacitou mostního otvoru.
Postupně bude odstraněno vozovkové souvrství, zábradlí a římsy, vybourána nosná
konstrukce a krajní opěry, včetně šikmých křídel. Bude provedena nová rámová konstrukce a nové vybavení mostu.
Nosná konstrukce mostu je navržena jako rámová desko-stěnová z monolitického
železového betonu. Kolmá světlost NK je 5,0 m. Stěny rámu mají tl. 0,90 m, příčel 0,45 m.
Střechovitý příčný sklon 2,5% respektuje sklon vozovky. Součástí NK jsou i rovnoběžná křídla napojená šikmo na stěny rámu.
Součástí opravy mostu je i oprava navazující komunikace v nezbytném rozsahu pro
zajištění plynulého napojení na stávající stav.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000074

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

37/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

III/33339-001 propustek ev. č. 33339-001P Mlékovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 172 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 5. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

13. 5. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/33339-001P náhrada propustku ev. č. 33339-001P Mlékovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o provedení stavby 22. 5. 2014 Zobrazit
dodatek č. 1 24. 11. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap