III/3294 Pečky, ul. 5. Května, 0,4 – 0,6 km

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/3294 Pečky, ul. 5. Května, 0,4 – 0,6 km zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/3294 Pečky, ul. 5. Května, 0,4 – 0,6 km

Předmět veřejné zakázky

SO 100 Komunikace
Obsahem SO 100 je rekonstrukce silnice III/3294 na hranici intravilánu města Pečky. Délka rekonstruovaného úseku je 200m. Bude provedeno odtěžení stávajícího dlážděného povrchu, odtěžení spodních podkladních vrstev, pokládka nového spodního souvrství, ložné a obrusné vrstvy včetně obnovy svislého a vodorovného dopravního značení.

SO 300 Odvodnění komunikace
Odvodnění komunikace je řešeno šesti kusy uličních vpustí napojených potrubím PP ULTRA RIB 2 DN 200 na hlavní potrubí PP ULTRA RIB 2 DN 300 a 250. Nové trasy potrubí budou napojeny na stávající potrubí vedoucí v komunikaci. V trase potrubí budou vsazeny revizní šachty umožňující revizi a čištění potrubí.

SO 400 Veřejné osvětlení
Projekt řeší rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici 5. Května, ve městě Pečky. Místem napojení je stožár stávajícího svítidla na parcele p.č. 1370/1. Pro osvětlení komunikace a přechodu bude použito celkem 9 svítidel. Pro osvětlení přechodu je použito výbojkové svítidlo 150W, umístěné na ocelovém, bezpaticovém stožáru výšky 6m, doplněném výložníkem délky 2,5 m. Ostatní výbojková svítidla 70W budou umístěna na ocelových, bezpaticových stožárech výšky 8m, doplněných výložníky délky 1 m pro svítidla HL 3-5, 8,9) a výložníky délky 2 m pro svítidla HL 1,2,7., přesný rozsah ve výkazu výměr.

SO 800 Sadové úpravy
Nově je navrženo stromořadí z hlohů Crataegus lavallei Carierei. Jedná se o malokorunný strom, který tedy nebude nutné v budoucnu tvarovat. Má atraktivní bílé květy a svěže zelené olistění. Plody jsou červené malvičky. Netrpí černí na listech, snáší zadláždění a je též středně odolný vůči působení posypových solí. Hlohy budou vysázeny do středů ostrůvku, ve sponu po 7m. V severní části řešeného území bude vysazen malokorunný javor, ve sponu 7m. Zbylý pás bude nově zatravněn.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000169

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-106/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice III/3294 Pečky, ul. 5. Května, 0,4 – 0,6 km, Středočeský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 276 373,45 bez DPH (10 014 411,87 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

2. 7. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Kontaktní e-mail: linda.zamazalova@ksus.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/3294 Pečky, ul. 5. Května, 0,4 – 0,6 km.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap