III/3292 Radim, most ev.č. 3292-1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/3292 Radim, most ev.č. 3292-1 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/3292 Radim, most ev.č. 3292-1

Předmět veřejné zakázky

Stávající most je chráněnou kulturní památkou, nebude tedy nahrazen mostem novým ale opraven v souladu s požadavky NPÚ:
- úplné uzavření mostu (převzetí stávajícího DIO, vytýčení IS a jejich zajištění dle požadavků správců),
- výkopy, demolice a pažení stavebních jam v rozsahu daném PD,
- oprava opěr (spárování a injektáž), trysková injektáž pod opěrami,
- sanace klenby – mezerovitý beton, roznášecí deska, izolace, přezdění parapetních zdí,
- terénní a dokončovací práce,
- obnova vozovky a její navázání na stávající stav, terénní úpravy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000175

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

309/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 3292-1 na silnici III/3292 přes koryto říčky Výrovky; kat. území Radim

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 990 471,- bez DPH (2 408 469,91 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 952 129,29 bez DPH (2 362 076,44 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

19. 5. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/3292 Radim, most ev.č. 3292-1.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva o dílo 23. 6. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap