III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky spočívající v provedení díla „III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2“:
- celková rekonstrukce původního mostního objektu na základě zpracované projektové dokumentace - demolice původního nevyhovujícího objektu a výstavba nového mostu se založením (dle geologického průzkumu),
- je nutné provést celkovou opravu tak, aby nový most vyhovoval pro silnici III. třídy (zatěžovací tř. A dle dříve platné ČSN 736203) a byl navržen dle ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1, včetně zvláštních souprav LM 3,
- délka přemostění bude vyhovovat na převedení Q 100 a prostorové uspořádání na mostě bude navrženo pro převedení komunikace S 6,5 a jednostranný chodník.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000084

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

494068

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

35/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 3291-2 v obci Vrbčany, Středočeský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

14 182 900,- bez DPH (17 161 309,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

13. 11. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Linda Zamazalová

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
JHP spol. s r.o. (45798290) Dodavatel 13 919 804,86 Kč vč. DPH
11 503 970,96 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2 zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
STRABAG, a.s., odštěpný závod Praha (60838744)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap