III/32827 Břístev, most ev.č. 32827-1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/32827 Břístev, most ev.č. 32827-1 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/32827 Břístev, most ev.č. 32827-1

Předmět veřejné zakázky

Stávající most bude odstraněn a nahrazen mostem novým – žlb monolitickým rámem:
- úplné uzavření mostu (zavedení DIO, případně snížení hladiny rybníka),
- výkopy, demolice a pažení stavebních jam těsněnou štětovnicovou jímkou a převedení vodoteče zatrubněním, provizorní přeložky IS,
- založení na pilotách pr. 600mm,
- výstavba nového mostu včetně křídel napojených na stávající hráz rybníka, zásypů a příslušenství (římsy, zábradlí, kamenný obklad),
- definitivní přeložky IS,
- obnova vozovky a její navázání na stávající stav, terénní úpravy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

310/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3 Stavební úpravy mostů

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 32827-1 na silnici III/32827 přes výtok z rybníka u obce Břístev; okres Nymburk

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 163 535,- bez DPH (6 247 877,35 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 998 988,97 bez DPH (6 048 776,65 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

18. 5. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/32827 Břístev, most ev.č. 32827-1.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva o dílo 4. 6. 2015 Zobrazit
dodatek č. 1 4. 12. 2015 Zobrazit
dodatek č. 2 3. 10. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap