III/3249 most ev. č. 3249-1 Běruničky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/3249 most ev. č. 3249-1 Běruničky zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/3249 most ev. č. 3249-1 Běruničky

Předmět veřejné zakázky

oprava silnice III/3249 u obce Běruničky, která je vedena přes most ev.č. 3249 – 1. Účelem opravy mostu je odstranění jeho havarijního stavebního stavu, způsobeném povodněmi a prodloužení jeho životnosti. Stávající vozovka má v místě mostu v současné době volnou šířku 6,35 m
která vede v místě přemostění v přímé. Šířkové uspořádání komunikace se v rámci
rekonstrukce mostu upravuje na kategorii S6,5, vozovka na mostě má volnou šířku 6,5 m
(mezi líci svodidel), příčný sklon je střechovitý 2,5%. Oprava mostu spočívá ve výměně staré a poškozené konstrukce za konstrukci novou, z monolitického železového betonu s větší průtočnou kapacitou mostního otvoru.
Postupně bude odstraněno vozovkové souvrství, zábradlí a římsy, vybourána nosná
konstrukce a krajní opěry. Bude provedena nová rámová konstrukce a nové vybavení mostu. Nosná konstrukce mostu je navržena jako rámová desko-stěnová z monolitické ho železového betonu. Kolmá světlost NK je 9,5 m. Stěny rámu mají tl. 0,90 m, příčel 0,6 m. Střechovitý příčný sklon 2,5% respektuje sklon vozovky. Součástí NK jsou i rovnoběžná křídla napojená kolmo na stěny rámu. Volná šířka vozovky v přilehlé části silnice bude uzpůsobena volné šířce silnice na mostě a plynule bude napojena na stávající stav.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000103

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

32/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

III/3249 most ev. č. 3249-1 Běruničky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 977 330,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

17. 4. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/3249 most ev. č. 3249-1 Běruničky.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o provedení stavby 16. 6. 2014 Zobrazit
Dodatek č.1 30. 10. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap