III/27932 Dolní Bousov – průtah - doplnění kanalizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/27932 Dolní Bousov – průtah - doplnění kanalizace zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/27932 Dolní Bousov – průtah - doplnění kanalizace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce komunikace III. třídy v průtahu obcí Dolní Bousov. Součástí prováděné I. etapy rekonstrukce, která se bude realizovat v roce 2015, je i nová dešťová kanalizace. I. etapa končí před železničním přejezdem ev. č. 27932-1. Je třeba provést ukončení dešťové kanalizace (podchod železniční tratě, 4 kanalizační šachty, stoka DN 500 v délce 155 m a výústní objekt). Tato část je zahrnuta v II. etapě rekonstrukce, aby byla kanalizace I. etapy funkční, je nutné provést současně i tuto část.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000264

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-298/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

silnice III/27932 Dolní Bousov –ulice Dlouhá, okres Ml. Boleslav, km cca 0,460 - 0,620

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 399 136,48 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 184 944,56 bez DPH (3 853 781,92 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

18. 9. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Mareš

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/27932 Dolní Bousov – průtah - doplnění kanalizace.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap