III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0 - TDI

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0 - TDI zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0 - TDI

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je
(i) zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora
(ii) zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší popis služeb je uveden v příloze č. 1 a 2 Závazného návrhu smlouvy o výkonu činností technického dozoru investora a výkonu činnosti koordinátora BOZP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000232

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-115/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71251000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

604 120,- bez DPH (730 985,20 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

522 300,- bez DPH (631 983,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 8. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

22. 7. 2015, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/2754 Brodce, rekonstrukce mostu ev.č. 2754-0 - TDI.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 26. 8. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap