III/27517 Mcely – kř. III/27517a

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/27517 Mcely – kř. III/27517a zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/27517 Mcely – kř. III/27517a

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava komunikace III. třídy v extravilánu, mezi obcemi Loučeň a Mcely. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou, jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.
Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 60 mm, lokální sanace konstrukčních vrstev, řezání asfaltového krytu, očištění, spojovací postřik, hutněná asfaltová vyrovnávka a pokládka ACO 11 v tl. 50mm. Zalévání spár asfaltovou zálivkou. Zřízení nezpevněné krajnice-štěrkodrť tl.8cm, předznačení vodorovného dopravního značení s balotinou – vodící čáry 12 cm. Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000079

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

219/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 - Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

silnice III/27516 Mcely-Loučeň km 0,903-2,283, okres Nymburk

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 305 785,- bez DPH (3 999 999,85 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 198 135,- bez DPH (3 869 743,35 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

3. 4. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778561990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/27517 Mcely – kř. III/27517a.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 22. 4. 2015 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 22. 4. 2015 Zobrazit
Protokol z jednání komise 22. 4. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nabídky 22. 4. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/27517 Mcely – kř. III/27517a zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Silnice Čáslav (25261282) Uchazeč 3 968 802,42 Kč vč. DPH
3 280 002,- Kč bez DPH
ZEPRIS s.r.o. (25117947) Uchazeč 3 933 837,05 Kč vč. DPH
3 251 105,- Kč bez DPH
DOT s.r.o. (28893492) Uchazeč 3 990 723,99 Kč vč. DPH
3 298 119,- Kč bez DPH
POHL CZ a.s. (25606468) Dodavatel 3 869 743,35 Kč vč. DPH
3 198 135,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap