III/2746 Libichov - Dobrovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/2746 Libichov - Dobrovice zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/2746 Libichov - Dobrovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava komunikace III. třídy, začátek opravovaného úseku je v km 0,000 v křižovatce se silnicí I/38, konec úseku za křižovatkou s místní komunikací do Libichova (za zatáčkou). Tento úsek je dlouhý 920 m a vykazuje poruchy krytu vozovky, jako jsou výtluky, praskliny, pokles krajnice, síťový rozpad atd., které ovlivňují bezpečné užívání silnice III. třídy. Jedná se o silnici s těžkou nákladní dopravou a vysokou intenzitou v době řepné kampaně. Tato silnice slouží jako hlavní příjezdová komunikace pro TNV do cukrovaru a další firmy v Dobrovicích.

Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 50 mm v místě napojení, vyrovnávka obalenou směsí v mn. 100 kg/m2, obrusná vrstva ACo 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, odstranění navýšené krajnice a zřízení nové nezpevněné krajnice š.0,5m, hloubení příkopů, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev vodorovné dopravní značení – vodící čáry a DIO. Do nabídkové ceny uchazeč zakalkuluje všechny práce a dodávky, které nejsou konkrétně uvedeny ve formuláři pro ocenění, o nichž mohl nebo měl vědět.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000078

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

165/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6 - Práce na opravě silnic

Místo plnění veřejné zakázky

komunikace III/2746 Libichov – Dobrovice – extravilán.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 036 798,90 bez DPH (4 884 526,67 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 930 418,- bez DPH (4 755 805,78 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

23. 3. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Sabina Kolocová

Kontaktní e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Kontaktní telefon: 778531990

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/2746 Libichov - Dobrovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 22. 4. 2015 Zobrazit
Protokol z jednání komise č. 1 22. 4. 2015 Zobrazit
Protokol z jednání komise č. 2 22. 4. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nabídky 22. 4. 2015 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení 22. 4. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky III/2746 Libichov - Dobrovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
USK s.r.o. (27138551) Dodavatel 4 755 805,78 Kč vč. DPH
3 930 418,- Kč bez DPH
BES s.r.o. (43792553) Uchazeč 4 824 253,06 Kč vč. DPH
3 986 986,- Kč bez DPH
ČNES dopravní stavby a.s. (47781734) Uchazeč 4 815 505,78 Kč vč. DPH
3 979 756,84 Kč bez DPH
Silnice TS s.r.o. (25796160) Uchazeč 4 858 641,26 Kč vč. DPH
4 015 406,- Kč bez DPH
ZKP Kladno s.r.o. (47545445) Uchazeč 4 789 642,22 Kč vč. DPH
3 958 382,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap