III/2739 Dolní Zimoř, rekonstrukce mostu ev.č. 2739-1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/2739 Dolní Zimoř, rekonstrukce mostu ev.č. 2739-1 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/2739 Dolní Zimoř, rekonstrukce mostu ev.č. 2739-1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je stavební úprava žlb. deskového mostu přes suchou struhu před obcí Dolní Zimoř:
- odstranění stávajícího mostního svršku, nosné konstrukce a části spodní stavby,
- zřízení nových úložných prahů a křídel na zbylé části stávajících opěr,
- vybetonování nové nosné konstrukce – žlb. desky tl. 0,45 m,
- vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradlí)
- zajištění DIO

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000191

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-46/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

most ev.č. 2739-1 na silnici III/2739 přes suchou strouhu před obcí Dolní Zimoř v trase komunikace km 2,400; okres Mělník

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 490 856,- bez DPH (3 013 935,76 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 289 024,64 bez DPH (2 769 719,78 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

8. 6. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/2739 Dolní Zimoř, rekonstrukce mostu ev.č. 2739-1.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap