III/27211 a III/2752 Mečeříž, homogenizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/27211 a III/2752 Mečeříž, homogenizace zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/27211 a III/2752 Mečeříž, homogenizace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby a stavebního povolení. Bude provedeno seříznutí krajnic s naložením a odvozem na skládku v průmyslové zóně Benátky nad Jizerou, odfrézování vozovky v určené ploše, očistění vozovky a bude proveden spojovací postřik a vyrovnávka v množství 100 kg/m2 a pokládka ACo 11+ v tl. 50mm.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000286

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

vz-319/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice III/27211 a 2752 v místech uložení kanalizační sítě do vozovky, staničení: III/27211 od 0,000 do 0,920 km, délka úseku 0,920 km, III/2752 od 7,948, 8,868 km, délka 0,920 km, průměrná šířka 3 m plo

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 243 885,- bez DPH (2 715 100,85 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 189 704,10 bez DPH (2 649 541,96 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 10. 2015

Lhůta pro podání nabídek

15. 10. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/27211 a III/2752 Mečeříž, homogenizace .

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 29. 10. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap