III/2455 Most přes potok Výmola za obcí Vyšehořovice ev. č. 2455-3

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/2455 Most přes potok Výmola za obcí Vyšehořovice ev. č. 2455-3 zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/2455 Most přes potok Výmola za obcí Vyšehořovice ev. č. 2455-3

Předmět veřejné zakázky

S ohledem na stáří a havarijní stav objektu je navrhováno následující:
• kompletní odstranění stávající nosné konstrukce a její nahrazení konstrukcí novou
• částečná přestavba spodní stavby, demolice středního pilíře do úrovně dna v mostním otvoru a sanace ponechaných částí
původní spodní stavby
• výstavba nového mostního svršku
Zatížitelnost objektu po opravě bude vyhovovat zatěžovací třídě A dle ČSN 73 6222.
Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace II/210. Vyloučená doprava bude vedena po značených
objízdných trasách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000081

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

42/2014/most

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

III/2455 most přes potok Výmola za obcí Vyšehořovice ev. č. 2455-3

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 855 520,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

14. 8. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Jeřábek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/2455 Most přes potok Výmola za obcí Vyšehořovice ev. č. 2455-3.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o provedení stavby 8. 10. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 1 15. 10. 2014 Zobrazit
Dodatek č.2 27. 8. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap