III/24513 – Břežany II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce III/24513 – Břežany II zadávané zadavatelem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

III/24513 – Břežany II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je oprava povrchu silnice III/24513: po návrhu a projednání včetně realizace DIO bude provedeno frézování a sanace konstrukčních vrstev. Současně bude provedena výstavba nových dešťových vpustí, výšková úprava vodovodních šoupat a kanálových šachet. Poté bude provedena 2x pokládka asfaltových vrstev, tl. 5 cm, vč. spojovacího postřiku.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000297

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-344/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky je silnice III/24513, staničení: od 0,215 do 0,365 km, délka úseku 0,150 km, průměrná šířka je 6,1 m, plocha 915 m2, obec Břežany.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 351 855,- bez DPH (1 635 744,55 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 279 398,38 bez DPH (1 548 072,04 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 11. 2015

Lhůta pro podání nabídek

19. 10. 2015, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce III/24513 – Břežany II.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap